Tempels & Graven

Tempel van Medamud

 

Tempels & Graven:

Tempel van Medamud

Op 7 km ten noorden van Luxor ligt het dorp Medamud. In de faraonische tijd lag hier Madoe, een voorstad van Thebe die de noordelijke grens ervan markeerde. De beschermgod van Medamud was de oorlogsgod Montoe.
Al tijdens het Oude Rijk was hier een tempel opgedragen aan Montu, de god met het valkenhoofd, en zijn heilige stier, maar ook aan Rattawy – de vrouwelijke versie van Ra en Montu’s vrouw – en Harpocrates – Horus als kind. In het Middenrijk werd het vergroot en hergebouwd door koningen van de 12e en 13e dynastie, in het bijzonder door Sesostris III en dit proces ging door in het Nieuwe Rijk. De tempel was ooit verbonden met het complex van Montu in Karnak door een 8 km lange sfinxenallee.

De resten van de huidige tempel liggen midden in het dorp en dateren uit de Ptolemaeďsche periode (3e eeuw voor Chr.) en de Romeinse tijd. Er is weinig van over. Van een kade aan de Nijl, met daarin ingekrast afbeeldingen van voeten van gelovigen en demotische inscripties, loopt een processieweg met de restanten van sfinxen naar de eigenlijke tempel (150 m ten westen van de ingang). De monumentale poort die toegang tot de tempel verschafte werd gebouwd onder keizer Trajanus.
Van de zuilenzalen en het allerheiligste uit de Ptolemaeďsche tijd zijn slechts een paar muurdelen en een aantal zuilen blijven staan.

Achter de hoofdtempel liggen in de zuidwesthoek restanten van een kleine tempel, gebouwd door Trajanus en Domitianus, waar de heilige Boechis-stier verblijf hield en orakels gaf.
Op de muur (de temenos; gebouwd door Tiberius) die om het tempelcomplex loopt, is ter hoogte van deze Boechis-tempel een reliëf aangebracht waarop Trajanus een offer brengt aan de heilige stier. De afbeelding van de Boechis-stier is met extra zorg afgewerkt, dat wijst erop dat diegenen die de tempel zelf niet mochten betreden hier hun wensen kenbaar konden maken of hun gebeden konden uitspreken. Uit geschriften is bekend dat keizer Hadrianus ooit in Medamud zijn opwachting heeft gemaakt bij de Boechis-stier en een gunstig orakel ontving.

Zoals in de tempel van el-Tod, zij het veel kleiner en ongeordend, ook hier een ‘open-air museum’ van steenbrokken die tijdens een restauratie niet konden worden teruggeplaatst.

Momenteel zijn er restauratiewerkzaamheden aan de gang; dat bemoeilijkt een bezoek. Maar niet alleen dat: officieel heb je nu een speciale permit nodig van de autoriteiten in Cairo (zie daar maar eens aan te komen zonder kruiwagen) en daarbij vragen ze ook nog doodleuk 7000 pond. "Ach", zei de hoge pief in het kantoor van de Oudheidkundige dienst in Karnak: "ga toch naar de tempel van Luxor of Karnak".
Wij brachten bliksembezoekje aan Medamud.

 

vergroting vergroting vergroting vergroting
vergroting vergroting vergroting vergroting

terug