Tempels & Graven

Luxor en omgeving

>Luxor Museum

>Tempel van Luxor, Tempel van Karnak

>Luxor: westoever /of westbank

Tempels & Graven: Luxor en omgeving

Luxor / Thebe

Luxor is een bijzondere plek in Egypte omdat nergens anders zoveel monumenten uit de Egypische oudheid te vinden zijn. En dat in een relatief vrij klein gebied: een waar openluchtmuseum. Het huidige Luxor is gebouwd op de plek van het vroegere Thebe.

Thebe

Thebe was ongeveer 500 jaar de belangrijkste stad in het Oude Egypte, gedurende het Nieuwe Rijk en de laatste Ramses (1069 v.Chr). Diverse vorsten hebben vanuit Thebe hun macht weten uit te breiden tot geheel Egypte. Vanuit Thebe vertrokken vloten en karavanen om behalve handelswaren ook geschenken mee terug te brengen. Dit maakte Thebe tot een rijke stad en de Thebanen bouwden grote tempelcomplexen ter ere van hun plaatselijke god Amon die ze koppelden aan de zonnegod Re. Hij werd aanbeden als Amon-Re.
Uiteindelijk werd Thebe geplunderd en verwoest door Assyriërs en Perzen.

Tempels, graven en museum

Twee tempels werden gebouwd op de oost-oever van de Nijl: de tempel van Luxor en het enorme complex in Karnak dat uit meerdere tempels bestaat.
De west-oever was de Thebaanse dodenstad, de necropool; daar waar de zon ondergaat verrezen dodentempels en werden graven voor de farao's, koninginnen en belangrijke functionarissen in de rotsen uitgehakt.

Pas tijdens de expeditie van Napoleon naar Egypte werden de tempels herontdekt en geïdentificeerd als het oude Thebe. Sinds de opgravingen die in de 19e eeuw begonnen door Europese archeologen en nog steeds doorgaan, mag Luxor, zoals het oude Thebe nu genoemd wordt, zich verheugen in een enorme toeristische belangstelling.

Behalve een bezoek aan de tempels en graven is een bezoek aan het moderne Luxor Museum aan te raden. Het museum heeft een geweldige collectie, met onder meer prachtige beelden en een reconstructie van een muur die Achnaton in zijn tempel in Karnak liet bouwen.

   Luxor Museum

   Luxor: oost   (Tempel van Luxor, Tempel van Karnak

   Luxor: westoever (of westbank)

terug