Tempels & Graven

Nassermeer

Abu Simbel

Nieuw Amada

Nieuw Seboua

Nieuw Kalabsha

Nubië

strand

Nubië is het gebied tussen Aswan en Wadi Halfa (Soedan), tussen Noord-Soedan en Zuid-Egypte, tussen de eerste en tweede Nijl-Cataract.
Een apart landschap, het gele woestijnzand wordt afgewisseld met moerassige gebieden en bergen. Opvallend zijn de alleenstaande konische bergen van donker gesteente. Hier en daar een kleine nederzetting waar de mensen leven van de visvangst (en souvenirs zoals in de omgeving van Amada blijkt). Door de bouw van de High Dam is dit gebied bijna geheel ontvolkt, de oorspronkelijke dorpen liggen onder water. Het is trouwens wel een verademing om overal rustig te kunnen lopen zonder aangesproken te worden en vooral ook zonder voortdurend "la" of "no" te moeten zeggen.
We hebben nagenoeg geen foto's van het landschap gemaakt.

Nassermeer

De bouw van de High Dam in Aswan in de jaren 60 heeft het grootste stuwmeer ter wereld gevormd: het Nassermeer is ruim 500 km lang, waarvan 370 km in Egypte en de breedte varieert van 10 tot 25 km. De aanleg van de High Dam, in het Arabisch Saad el Aali (Sadd al-'Ali) werd toendertijd gezien als een economische noodzaak, de strijd tegen de jaarlijkse overstromingen en honger en armoe. Maar daarvoor zijn wel duizenden Nubiërs van huis en haard verdreven en is hun eeuwenoude wooncultuur (met ondermeer beschilderde huizen) verdwenen. Veel Nubiërs zijn geherhuisvest in en rond Aswan en Kom Ombo.
Het ontstaan van het Nassermeer bedreigde ook de vele monumenten uit de Egyptische Oudheid. UNESCO heeft een grote internationale reddingsoperatie georganiseerd voor de belangrijkste van de Nubische monumenten, niet voor alle. Sommige monumenten liggen nu onder water en anderen zijn geschonken aan landen die behulpzaam waren bij de reddingsoperaties. Zo heeft het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden de tempel van Tafa gekregen.
De bouw van de dam heeft vele gevolgen gekregen. Om er één te noemen: het vruchtbare Nijlslib stroomt niet meer over de akkers waardoor er nu veel kunstmest gebruikt moet worden en uitputting van de grond dreigt.

De monumenten

De geredde monumenten zijn min of meer geclusterd waarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie is geïmiteerd:

   terug